Om oss

Åpningsgudstjenesten Samiske kirkedager 2004

Åpningsgudstjenesten Samiske kirkedager 2004

9.-11. august 2013 samles flere hundre deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Russland til Samiske kirkedager i Mo i Rana.

«Hellig jord! Hellig Ord» er kirkedagenes hovedtema. Sentrale stikkord er klimaendringer, urfolks naturspiritualitet og Bibelens budskap om skaperverket:

«Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord.» 2 Mos 3,5

På åpningsdagen 9. august markeres FNs internasjonale urfolksdag.

Anár 2009. Govva: www.kirken.no

Anár 2009. Govva: www.kirken.no

Samiske kirkedager er et allsamisk arrangement for samisk kirkeliv i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Arrangeres for tredje gang i historien og for første gang i Norge og et sørsamisk område.

Arrangementet er forankret i samisk kirkelivs representative organer i de lutherske folkekirkene i Norden. Inkludering av ortodoks tradisjon og samer i Russland vektlegges.

Målsettinger

  • styrke, fornye og inspirere samisk kirkeliv over landegrensene
  • fremvise den åndelige, teologiske og kunstneriske rikdommen i samisk kirkeliv
  • styrke de samiske språkene
  • være en møteplass for mennesker i alle aldre uansett kirketilhørighet
  • være attraktivt for ungdom
  • bygge forståelse mellom samer og ikke-samer
  • være et rusfritt arrangement

Arrangører

Samisk kirkeråd, Den norske kirke
Samiska rådet, Svenska kyrkan
Uleåborgs stift, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen
Rana kommune
Rana kirkelige fellesråd

Samisk kirkeråd leder prosjektet.

Tidligere kirkedager

Arrangementet er tidligere holdt i Jokkmokk i Sverige (2004) og Inari i Finland (2009). Film (2009) norsk tekst:

Film (2009) nordsamisk tekst:

 

Det er stengt for kommentarer.