Marked

Marked

Sámi girkobeaivvit Johkamohkis 2004

Sámi girkobeaivvit Johkamohkis 2004

Det er fortsatt mange ledige markedplasser på Samiske kirkedager. Interesserte utstillere bes kontakte oss: vidar.andersen@kirken.no

Samiske kirkedager ønsker å legge til rette for et kvalitetsmarked preget av samisk duodji og kunst, samiske matprodukter og samiske markedstradisjoner. Dersom du er en potensiell utstiller, ønsker vi svært gjerne å komme i kontakt med deg.

Alle utstillere må søke om å få tildelt utstillingsplass for å få utstilt sine produkter av arrangøren. Søknad skal inneholde liste over alle produkter som tenkes utstilt/solgt med beskrivelse og bilde.

Utstillere og deres medhjelpere må påregne å betale festivalpass e.l..

Åpningstider: kl 1030 – 2100. Boder skal være stengt ved gudstjeneste / andakt på festivalområdet.

Foreløpige retningslinjer for markedsplass er:

  • Mål på stand (kommer senere)
  • Utstiller sørger selv for rigging av bord, telt etc. (skal godkjennes av arrangør)
  • Utstiller har selv ansvar for vakthold og sikkerhet
  • Ikke tillatt med alkohol/rusmidler, dyr, bål eller forstyrrende musikk.
  • Uten særskilt tillatelse er det ikke tillatt å parkere inne på festivalensområdet. Biler i tilknytning til markedet parkeres på anvist plass ved ledig kapasitet.
  • Det er ikke tillatt å drive med matservering fra markedet. Salg av mindre produkter slik som tørkakjøtt, ost, syltetøy m.m må gjøres i henhold til Mattilsynets bestemmelser.
  • Utstiller må forholde seg til angitte åpningstider og tid for opp- og nedmontering av bodplass/utstilling.

Brudd på overnevnte betingelser kan medføre inndragning av festivalpass og utestenging fra området.

Oppmontering/nedmontering av boder skal skje til anvist tid. Nærmere opplysninger vil gis.

Det er stengt for kommentarer.