Frivillig

Frivillig?

Vi har behov for et korps av frivillige i forkant og underveis under kirkedagene. Frivillighetskorpset organiseres lokalt i Mo i Rana av Rana kirkelige fellesråd.

Du registrerer deg som frivillig på Rana kirkelige fellesråds nettside for frivillige. Her finner du også mer detaljert informasjon om arbeidsoppgavene som må ivaretas i forkant og under kirkedagene.

Kontaktperson: Stein Hovind på mob. 47974840

Det er stengt for kommentarer.