Barneprogram

Barneprogram

Samiske kirkedager har eget tilbud for barna både fredag og lørdag kl 14:00-16:00 og 16:15-17:30.        Dette tilbudet går samtidig med det parallelle seminar- og workshopprogrammet.

Barneprogram – Samiske kirkedager 2013

Påmelding ved oppmøte

Ansvarlig: Tove-Lill Labahå Magga; 97786189

Fredag 09.08

14.00 – 15.15                    Sangleker og andre aktiviteter ved Kirketunet

                                               – på sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk og norsk

14.00 – 15.15                    Joikeverksted i Ungdomssiida / ungdomscampen 

15.45 – 17.00                    Samiske idrettsaktiviteter / Lassokasting i Talvikparken 

Lørdag 10.08

14.00 – 15.15                    Kreativt verksted i lavvo ved Kirketunet på sørsamisk

14.00 – 15.15                    Sangleker og andre aktiviteter ved Kirketunet

                                               – på lulesamisk, nordsamisk og norsk 

14.00 – 15.15                    Gudstjenesteverksted i storlavvo, Ungdomssiida -ungdomscampen 

15.45 – 19.00                    Uteaktiviteter med tur til Gapahuken, Felles start fra Finsethveien Plakat barneprogram

Det er stengt for kommentarer.