Muoffi

Muoffi girku

Muoffi girku

Sámi girkobeaivvit historjjálaš báikkis

Muoffi lea válljejuvvon gávpoga sámi gullevašvuođa geažil. Muoffi girku, guovdu gávpoga, huksii Thomas von Westen sámiide 1723:s. Vuosttaš skuvla mii Muofis huksejuvvui lei maid sámiide. Skuvla huksejuvvui Moholmenii, gávpoga boarráseamos gávpotoassi. Sihke Muofi girku ja Moholmen leat festiválaguovllu siskkobealde.

Dieđut Muofi birra

Dákko bohtet eambbo dieđut gávpoga birra, mot sámiid sadji gávpothistorjjás lea, kulturfálaldagat jna

Luopmu Muofi-guovllus?

Mátkkošteddjiide fállá Muofi –guovlu ollu gelddolaš luopmovejolašvuođaid. Manin it lotnolagaid searvva Sámi girkobeivviide  ja luomostala go leat  dán guovllus?

 

Eambbo dieđut luopmovejolašvuođaid birra bohtet dákko:

Det er stengt for kommentarer.