Støtter oss

Samiske kirkedager har fått økonomisk støtte fra:

 • Sámediggi / Sametinget
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Norsk kulturråd
 • Nordland fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Barentssekretariatet
 • Rana kommune
 • Sør-Hålogaland bispedømmeråd
 • Fagforbundet

Samarbeidspartnere

 • Åarjelhsaemien Teatere (produksjonsbistand korverk Frode Fjellheim)
 • Helgeland museum, avdeling Mo i Rana (museumsutstilling og kunstutstilling)
 • Nordland teater

Skjermbilde 2013-08-07 kl. 14.31.40

Comments are closed.